Formål med Hazard Communication Training

Farekommunikationstræning begynder med identifikation af farlige stoffer på arbejdspladsen, herunder sundhedsfarer, farer for brandfarlige risici, reaktivitetsfarer og farer ved indånding. Træning omfatter fareidentifikation, personlige beskyttelsesprotokoller og passende sikre bortskaffelses- og opbevaringsprotokoller. Den skal også indeholde oplysninger om konsekvenserne af uhensigtsmæssigt oplagring, der medfører personskade eller forurening af miljøet samt oplysninger om korrekt registrering.

Fareidentifikation

Farekommunikationstræning skal starte med at undervise arbejdstagere, hvordan man bruger sikkerhedsdatablade. Hvert MSDS indeholder oplysninger, der identificerer de egenskaber, der gør farlige stoffer farlige. Fare identificeres af niveauet for skade på menneskers sundhed eller for miljøet, der skyldes eksponering, og risikomåling identificerer det faktiske eksponeringsniveau, der vil skade mennesker. Hver kemikalieproducent skal levere et MSDS, der klart beskriver farerne og risiciene ved ubeskyttet eksponering. Disse oplysninger skal opbevares på et sted, der er let tilgængeligt for enhver medarbejder, der vil blive udsat for et farligt stof.

Personligt beskyttelsesudstyr

Den næste del af risikokommunikationstræning instruerer arbejdstagere på det specifikke beskyttelsesudstyr, der skal bæres for at beskytte mod hver specifik risiko. De to typer tilgængelige åndedrætsværn omfatter en, der simpelthen filtrerer den normale åndedrætsluft og en anden, der bruger leveret ilt. Risikoen for stænk og eksponering for farlige væsker er beskyttet af ansigtsskærme, gummihandsker og forklæder. Fuldt lukkede eksponeringsdrag med fuldt lukkede hætter beskytter mod alvorlige eksponeringsfarer. Et vigtigt element i træningen er en aftale fra den studerende om at bruge udstyret og en certificering om, at arbejderen fuldt ud forstår konsekvenserne af ikke at bruge det rette udstyr, når de arbejder.

Bortskaffelse af farlige stoffer

Træning bør indeholde oplysninger, der lærer arbejdstagere, at dumpsters og sink drain er ikke det rette sted at bortskaffe et farligt stof. Mange forstår ikke, hvor mange produkter der betragtes som farlige stoffer, hvilket medfører risiko for alvorlig skade for mennesker, dyr og miljø. Ifølge Center for Sygdomsbekæmpelse omfatter farlige stoffer "brændstoffer, opløsningsmidler, gødninger, pesticider, maling og husholdningsrensere." Bortskaffelsesrisici løber hele vejen fra ukorrekt dumping af husholdningsvarer til store industrielle udslip, der forårsager betydelig fare for menneskers eksponering eller forgiftning af vandløb og søer.

Opbevaring af farligt affald

Nogle stoffer er vanskelige at bortskaffe og kræver lange oplagringsperioder. Uddannelsen skal indeholde oplysninger om de korrekte opbevaringsprocedurer for farlige stoffer. Miljøstyrelsen identificerer oplagringsudstyr og faciliteter som "55 gallon tromler, ikke-jordholdige lagertanke, ikke-jorddråbepuder, indeslutningsbygninger, affaldspæle og overfladebelastninger." Føderale og statslige bestemmelser kræver, at arbejdstagere er ansvarlige over oplagret farligt affald for regelmæssigt at inspicere lagerfaciliteter for at sikre, at affaldsmaterialet ikke lækker fra indeslutningsanlægget. Der er også strenge lovkrav, der skal opfyldes for transport af farligt affald, herunder krav til uddannelse og certificering af udstyrsoperatører og transportvirksomheder.

Anbefalet
 • kører en virksomhed: Restriktioner for indvandrerejere

  Restriktioner for indvandrerejere

  En del af den amerikanske drøm for mange indvandrere er muligheden for at eje deres egen virksomhed og blive selvforsynende. De samme muligheder for indfødte amerikanere er også tilgængelige for lovlige indvandrere. Men hvis en udlænding ønsker at åbne en virksomhed i USA, før han bliver amerikansk statsborger, har regeringen oprettet et særligt visum, kendt som EB-5-visummet, der giver indvandrerfirmaer, der følger særlige bestemmelser, et grønt kort. Hvert år u
 • kører en virksomhed: Vedvarende energi Vs. Fossilt brændstof

  Vedvarende energi Vs. Fossilt brændstof

  Et af de store problemer, der står i vejen for det 21. århundrede, er, hvor bedst det er at opnå energi til støtteaktiviteter: varme og lys, transport, produktion og levering af varer og tjenesteydelser. Fossile brændstoffer leverer næsten 90 procent af energien, ifølge US Department of Energy. Kerne
 • kører en virksomhed: Hvad er processen for at justere poster til lager i et fremstillingsfirma?

  Hvad er processen for at justere poster til lager i et fremstillingsfirma?

  Beholdning indeholder færdige produkter samt materialer, som en virksomhed planlægger at videreudvikle. Den nøjagtige proces til justering af vareposter afhænger af det opgørelsessystem, firmaet har valgt. Uanset systemet er justering af vareposter en regelmæssig opgave for enhver produktionsvirksomhed. Form
 • kører en virksomhed: Forholdet mellem et selskab og dets datterselskab

  Forholdet mellem et selskab og dets datterselskab

  Virksomheder, som mennesker, kan købe aktier i andre virksomheder eller starte nye virksomheder fra bunden. Hvis en virksomhed ejer et andet selskab direkte eller har tilstrækkeligt ejerskab til at udøve kontrol over virksomheden, så er den virksomhed, der er underlagt et andet selskabs kontrol, kendt som et datterselskab. Se
 • kører en virksomhed: Kvalitetssystemmål

  Kvalitetssystemmål

  Kvalitetssystemmålene blev oprindeligt indført som en del af ISO 9001: 2000 kvalitetsstyringssystem. ISO 9001: 2000 mandat anvendelse af kvalitetsmål på alle vigtige områder af virksomhedens drift. Selvom mange små virksomheder ikke har ISO 9001: 2000-certificering, kan implementering af et system med kvalitetsmål hjælpe med at højne kvalitetsniveauet inden for små virksomhedsejers organisation. Reducer
 • kører en virksomhed: Tilsynsmodeller og teorier

  Tilsynsmodeller og teorier

  Virksomhedsejere har et centralt ansvar i at overvåge og styre medarbejdere. Der er tre modeller og teorier om tilsyn, der er blevet meget populære: teori X, teori Y og teori Z. Mens disse tre modeller tager forskellige tilgange til tilsyn, kan dygtige og erfarne ledere kombinere elementer af hver og anvende forskellige modeller på forskellig arbejdsplads situationer. B
 • kører en virksomhed: Sådan fjerner du sider fra en PDF-fil

  Sådan fjerner du sider fra en PDF-fil

  Adobes PDF-dokumentformat er blevet en standard for elektroniske dokumenter i hele erhvervslivet. Adobe distribuerer sit Adobe Reader-produkt gratis Dette program kan bruges til at se PDF-filer, men ikke redigere dem. Små virksomheder har ikke altid midlerne til at købe den nyeste version af Adobe Acrobat til PDF-redigering.
 • kører en virksomhed: Pipeline Inventory vs Decoupling Inventory

  Pipeline Inventory vs Decoupling Inventory

  Beholdning er en grundlæggende komponent i enhver detail- eller engrosoperation, så lagerstyring er en væsentlig opgave. Lagerstyring omfatter mere end blot varerne på hylderne. Rørlinjeopgørelse består af varer, der er i transitledningen "pipeline" mellem steder, som f.eks. På vej fra lager til detailbutik. Afkobl
 • kører en virksomhed: De bedste online trykkerier

  De bedste online trykkerier

  Flyers, bannere, visitkort, tegn og nyhedsbreve, der er designet på pc'er, kan se godt ud på skærmen, men de mister hurtigt deres polske, når de udgives på et inkjet-print på $ 69. Et professionelt trykkeri kan forbedre kvaliteten af ​​dit arbejde. De har bedre papir, blæk og evnen til at klippe, folde, præg og silketryk. Og i disse