Nightclub Promoter Agreement

Nattklubfremmere planlægger underholdning og annoncere arrangementer på vegne af natklubber. Hvis du er en promotor, er en aftale med barindehaveren yderst vigtig for at beskytte dine rettigheder. Ud over at fastlægge parternes forskellige ansvar vil en god natklubpromotoraftale fastslå, hvordan uforudsete forhold vil blive håndteret, hvordan kompensation vil fungere, og hvem vil beholde de rettigheder, der er forbundet med de begivenheder, der finder sted i natklubben.

Betaling

I din natklubs forfremmelsesaftale skal du klart diktere betalingsbetingelserne. De fleste aftaler giver mulighed for kompensation på baggrund af klubbens deltagelse. Under nogle omstændigheder vil klubpromotoren blive betalt et fast gebyr. I din aftale skal du tydeligt angive, hvordan du vil blive betalt, hvornår du skal betales og grundlaget for betaling. Endvidere modtager klubpromotorer undertiden en del tips eller drikkevarer; forhandle vilkår, der vil være gavnlige ud fra dine omstændigheder.

Personale

Din promotoraftale skal klart angive, hvem der er ansvarlig for bemanding af de forskellige stillinger i klubben, og hvem der skal betale medarbejderne. Selvom natklubben normalt vil yde det meste af personalet, kan det være nødvendigt at ansætte dørmænd eller sikkerhedsarbejdere til bestemte arrangementer. Derudover vil en god aftale angive, hvad der sker, når klubben er underbemandet, fordi en underbemandet virksomhed kan presse et fagligt forhold. Hvis vilkårene for din kompensation er baseret på dørsalg, og klubben er ansvarlig for at opkræve gebyrer ved døren, kan du forhandle en revision, så du kan sikre, at klubben kompenserer dig passende.

Afslutning

Generelt vil promoveringsaftaler for natklub fastsætte et bestemt begreb og angive, hvor mange overnatninger promotoren skal give underholdning inden for denne periode. Aftalen bør diktere, hvad der vil ske, hvis arrangøren ikke kan levere tjenester på en bestemt aften, og når parterne har ret til at annullere en begivenhed på grund af uvejr eller uforudsete omstændigheder som lokale sportsbegivenheder. Sørg for at inkludere vilkår, der giver kompensation for dig, hvis natklubben ejeren beslutter at opsige aftalen for tidligt.

Goodwill

For korrekt at fremme en begivenhed på en natklub må der være et vist billede og en følelse af godwill forbundet med arrangementet. Efter en begivenhed er etableret, kan offentligheden begynde at deltage i arrangementet uden behov for meget reklame eller yderligere forfremmelse. På grund af den store mængde arbejde, der er nødvendigt for at opbygge goodwill i offentlighedens øjne, bør en natklubpromotoraftale angive, hvem der vil bevare rettighederne til navnet på arrangementet efter afslutningen af ​​aftalen, og hvordan parterne kan fortsætte med forretningen efter opsigelsen.

Anbefalet
 • finanser: Hvad er fortjenesten og tabet for bevilling?

  Hvad er fortjenesten og tabet for bevilling?

  Resultatopgørelseskonti er nødvendige for virksomheder, især partnerskaber, fordi de bidrager til at tage højde for de udgifter og indtægter, der indgår i resultatopgørelsen. Disse konti bør ikke forveksles med den typiske resultatopgørelse, men snarere ses som en forlængelse heraf. Mens førstnævnte er mere generel, er resultatopgørelseskontoen langt mere specifik. Indtægts-og
 • finanser: Skat fremførbare fordele

  Skat fremførbare fordele

  Når du sælger et aktiv, skal gevinsten eller tabet på salget indberettes til Internal Revenue Service. Næsten alt hvad du ejer kan klassificeres som et aktiv, og hvor meget du beskattes afhænger af forskellige faktorer, fra den type aktiv du solgte til din personlige indkomstskattesats. Hvis du oplever et tab, kan du muligvis overføre tabet over flere år. Hvord
 • finanser: Sådan tager du skattelettelser, før du betaler for dem

  Sådan tager du skattelettelser, før du betaler for dem

  Hvis din virksomhed anvender periodiseringsmetoden, kan du tage fradrag for støtteberettigede udgifter, før du betaler for dem. Under periodiseringsmetoden indregnes de fleste udgifter, når en regning eller faktura er modtaget for omkostningen, hvilket måske ikke nødvendigvis er, når du betaler for regningen. Du k
 • finanser: Afskrivningsregler for materielle aktiver

  Afskrivningsregler for materielle aktiver

  Når din lille virksomhed ejer ejendomme og udstyr med en forventet levetid på mere end et år, kan du ikke fratrække de fulde omkostninger ved aktivet i det år, du køber det. I stedet fratrækker du en del af omkostningerne hvert år i løbet af aktivets løbetid. Regler for at hjælpe dig med at bestemme det beløb, du skal fradrage hvert år, kan hjælpe dig med at planlægge dine skattefradrag. Bygninger Når
 • finanser: Skat fradragsberettigede forretningsmadretter som en omkostning

  Skat fradragsberettigede forretningsmadretter som en omkostning

  Forestil dig at rejse landet for erhvervslivet og bruge en væsentlig udgift, såsom et måltid, for at reducere din skatteregning. Forretningsretter, især frokoster, er en almindelig og sommetider nødvendig del af arbejdsmarkedet, så interntjenesteservice giver skatteyderne mulighed for at fratrække, selvom de tjener en personlig funktion. Men i
 • finanser: Restaurant Ejers Ansvar for Betalingsstat Skat på Tip Indkomst

  Restaurant Ejers Ansvar for Betalingsstat Skat på Tip Indkomst

  Beregning af indkomst og beregningstilstandsskat fradrag kan være vanskelig for tippede medarbejdere i fødevare- og drikkevareindustrien. Nogle gange er tjener, servitricer og bartendere forpligtet til at rapportere alle tip indkomst til deres arbejdsgivere. Andre gange rapporteres kun en del af lønnen af ​​arbejdsgiverne, og den tippede medarbejder er ansvarlig for rapportering og betaling af skatter på resten. Under
 • finanser: Partnerskabsskatkrav

  Partnerskabsskatkrav

  Partnerskaber er pass-through virksomheder, og alle indtægter fra partnerskabet passerer igennem til de enkelte partnere. Partnerne er skattepligtige, mens partnerskabet selv ikke er forpligtet til at betale indkomstskatter. Partnerskabet rapporterer om driftsindtægter og omkostninger samt den del af overskud og tab, der udbetales til partnerne om partnerskabets selvangivelse.
 • finanser: Sådan åbnes en IMG-fil i Windows 7

  Sådan åbnes en IMG-fil i Windows 7

  Som navnet antyder indeholder IMG-filer kopier af programmer og andre former for data. Oplysningerne i en IMG komprimeres for at tillade flere data at passe i en mindre pakke. De er især nyttige i en forretningsindstilling til opbevaring og transport af præsentationer, rapporter og anden dokumentation, eller for nemt at distribuere kopier af software på hele kontoret. F
 • finanser: Skridt til at købe en partner i et 50/50 S Corp

  Skridt til at købe en partner i et 50/50 S Corp

  At købe din 50-50 partner i et S-selskab kan være nemt, hvis du og din partner planlagde dette scenario på forhånd. American Bar Association rådgiver iværksættere om at indføre en skriftlig buy-sell-aftale på plads i starten af ​​virksomheden for at imødegå en eventuel tilbagetrækning af en del ejer. Hvis du har en